9 comenzi elementare pentru Git

Iată o listă cu cele mai folosite 9 comenzi elementare pentru Git:

1. git init
– creează un repo local nou

2. git clone
– clonează un repository remote în copie locală
exemplu.:

git clone username@host:/path/to/repo

3. git add
– adaugă un fișier în indexul repositoriului
exemplu.:

git add <filename.ext>

4. git commit
– salvează schimbările în head
exemplu.:

git commit -m "descriptive message"

5. git push
– timite fișierele schimbate în ramura master din repositoriul remote
exemplu.:

git push origin master

6. git status
– afișează lista cu fișiere modificate și cu cele care necesită o acțiune de commit sau push

7. git remote add origin <server>
– dacă nu s-a conectat copia locală la un server atunci se adaugă un server pentru a se putea face push spre acesta

8. git pull
– descarcă și unește modificările din repositoriul remote cu cele din copia de lucru locală

9. git diff
– afișează posibilile conflicte și diferențe


Leave a Reply

Your email address will not be published. All fields are mandatory.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.