Rondelul arșiței depline

În arşiţa deplină ca-ntr-un arzând pustiu
Cu aurii nisipuri ca numele-ţi de aur
Mă înăbuş fără aer ca un mic scatiu
Închis în colivie de un meşter faur.

În ochii tăi iubito, o lacrimă stăluce argintiu
Şi farmece ascunzi, o! Gingaş mic tezaur
În arşiţa deplină ca-ntr-un arzând pustiu
Cu aurii nisipuri ca numele-ţi de aur.

Mă simt atât de singur şi cerul
Pământiu aş vrea ca să devină asemeni unui maur
Să îmi aducă ploaia cu stropul argintiu
Să strâng în braţe fata cu numele de aur
În arşiţa deplină ca-ntr-un arzând pustiu.

24 August 1996
(poezie scrisă la vârsta de 8 ani)


Leave a Reply

Your email address will not be published. All fields are mandatory.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.