Category Archives: Programare WEB

9 comenzi elementare pentru Git

Iată o listă cu cele mai folosite 9 comenzi elementare pentru Git:

1. git init
– creează un repo local nou

2. git clone
– clonează un repository remote în copie locală
exemplu.:

git clone username@host:/path/to/repo

3. git add
– adaugă un fișier în indexul repositoriului
exemplu.:

git add <filename.ext>

4. git commit
– salvează schimbările în head
exemplu.:

git commit -m "descriptive message"

5. git push
– timite fișierele schimbate în ramura master din repositoriul remote
exemplu.:

git push origin master

6. git status
– afișează lista cu fișiere modificate și cu cele care necesită o acțiune de commit sau push

7. git remote add origin <server>
– dacă nu s-a conectat copia locală la un server atunci se adaugă un server pentru a se putea face push spre acesta

8. git pull
– descarcă și unește modificările din repositoriul remote cu cele din copia de lucru locală

9. git diff
– afișează posibilile conflicte și diferențe

10 comenzi elementare pentru SVN

1. svn checkout
– descarcă sursele din repositoriul remote în cel local
exemplu.:

svn checkout URL PATH

2. svn commit

– salveaza schimbările din copia de lucru în repository
exemplu.:

svn commit -m "descriptive message"

3. svn list

– arată (listează) intrările din directoare din repository
exemplu.:

svn list --verbose

4. svn add
– adaugă un fișier nou în repository
exemplu.:

svn add <filename.ext>
svn commit -m "added new file"

5. svn delete
– sterge un fișier din repository

svn delete <filename.ext>
svn commit -m "removed a file"

6. svn diff

– arată diferențele dintre copia de lucru și repository
exemple.:

svn diff <filename.ext>

alt exemplu în care se compară fișier@R1 cu fișier@R2

svn -r R1:R2 diff <filename.ext>

7. svn status

– arată statusul (situația) unui fișier din copia de lucru
exemplu.:

svn status path/to/file

8. svn log
– arată modificările efectuate asupra repositoriului
exemplu.:

svn log path

9. svn move

– mută sau redenumește un fișier
exemplu.:

svn move src dest

10. svn update
– descarcă schimbările din reporitoriul remote în copia de lucru locală
exemplu.:

svn update path